THÔNG BÁO GIAO LƯU TRỰC TUYẾN

    Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp năm 2016 với chủ đề: “Hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân và doanh nghiệp”

  1. Thời gian tiếp nhận câu hỏi: từ ngày 01 tháng 11 năm 2016
  2. Thời gian diễn ra giao lưu trực tuyến: ngày 07 tháng 11 năm 2016 (Thứ Hai), bắt đầu từ 08h00

      Việc tiếp nhận câu hỏi và trả lời nhân dân và doanh nghiệp qua Hệ thống giao lưu trực tuyến của Bộ theo địa chỉ internet http://gltt.monre.gov.vn hoặc qua Hệ thống giao lưu trực tuyến của Sở Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ http://têntỉnh.monre.gov.vn.

     Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân./.

Nội dung giao lưu
Trần Văn Đức ( 23 Tuổi )
Quảng Trị
tvduc@gmail.com

Tôi xin hỏi:

Ông A có thửa đất diện tích là 500 m2 đã làm thủ tục chuyển nhượng 170 m2 cho ông B năm 2005 và người nhận chuyển nhượng đã được cấp giấy chứng nhận. Tuy nhiên thời điểm làm chuyển nhượng lại làm chuyển nhượng chỉ có 170 m2 khi đã tự trừ lưu không đường mặc dù diện tích lưu không đó là đất của ông A. Nay thu hồi có thu hồi diện tích của ông A và ông B và cả phần diện tích đã trừ lưu không đó, tuy nhiên phần lưu không đó khi đo bản đồ địa chính đã để lưu không đường. Nay thu hồi cả 2 nhà đều đòi được bồi thường phần diện tích đã trừ lưu không đó. xin cho hỏi diện tích đã tự trừ lưu không đó có được đền bù không? nếu được đền bù thì xác định đó là đất gì LNK hay ONT và chủ sử dụng tính cho ai?

Sở TNMT tỉnh Quảng Trị

Câu hỏi chưa được rõ, như: Diện tích 500 m2 của ông A đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa? Phần đất hành lang an toàn giao thông (lưu không) đó đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông A chưa? Để có cơ sở xem xét một cách cụ thể, cần có hồ sơ và tài liệu, xác định nguồn gốc sử dụng đất kèm theo. Do đó đề nghị ông đến trực tiếp tại Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện nơi có đất để được trả lời cụ thể

 Hoài Nguyễn ( 27 Tuổi )
Quảng Trị
hoainguyen@gmail.com

Xin kính chào quý Sở, tôi xin hỏi: Gia đình mua nhà theo Nghị định 61 và đã được cấp GCN quyền sử dụng. Tuy nhiên do số tiền phải nộp quá nhiều nên chưa nhận GCN về. Nay do nhu cầu sinh hoạt và di chúc của bố mẹ tôi, chia đôi căn nhà cho hai anh em. Tôi xin hỏi tôi muốn tách thửa đất và căn nhà trên sau đó nộp một nửa số tiền để được nhận GCN quyền sử dụng cho căn nhà được bố mẹ chia hay không?

Sở TNMT tỉnh Quảng Trị

Theo quy định tại Điều 168 - Luật đất đai 2013 thì: Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp người sử dụng đất được chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện các quyền.

Đồng thời, theo quy định tại Điều 188 - Luật đất đai 2013 thì người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau: Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Đất không có tranh chấp; Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; Trong thời hạn sử dụng đất.

Do đó, trường hợp nêu ở trên, không đủ điều kiện tách thửa

Tuy nhiên, để xử lý vấn đề trên, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn gia đình thực hiện theo 02 cách như sau:

Cách 1: Cả hai người nhận thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài chính toàn bộ thửa đất và nhận giấy chứng nhận, sau đó thực hiện tách thửa đất để thực hiện quyền nhận thừa kế.

Cách 2: Trường hợp không có khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính thì gia đình có đơn xin hủy, không phát hành giấy chứng nhận đã ký và lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận lần đầu cho từng người đang sử dụng đất có nguồn gốc do thừa kế của bố, mẹ.